21 Kasım 2014 Cuma

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÖZENDİRME YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI

“Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın 2013 yılı sonuçları belirlenmiştir. TKB Danışma Kurulunun jüri olarak görev yaptığı yarışma ile ilgili toplantıda, Ödül Yönetmeliği uyarınca katılımlar değerlendirilmiştir.

 “Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 2013 Yarışması”  na proje kategorisinde Kemaliye Belediyesi, Parlakkaya Mimarlık  tarafından hazırlanan;   “ Kemaliye Tarihi Çarşı (Buğday Meydanı ile Hacı Ali Akın Caddesi, Mustafa Özgül Sokak  ve Buğday Meydanı) Sokak Sağlıklaştırması “ konusu ile katılmıştır.

TKB Encümeni’nin incelemeleri sonucunda, üye belediyelerin kültürel miras ile tarihi kent dokularını koruma-yaşatma amaçlı toplam 50 proje ve uygulamayla aday olmuştur.

“Proje Ödülleri”ne ESKİŞEHİR, KADİRLİ, KEMALİYE, KONAK, TEKİRDAĞ, YÜREĞİR belediyeleri layık görülmüştür

Yarışma ile belediyeler ve mimarlar duyarlılıkları, kültürel değerlerinin korunup yaşatılması konusundaki uğraşları ve bu anlamda yarattıkları, yaratacakları bilinçten dolayı takdir ve teşvik edilmektedir.

Ödüller, 14 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da yapılan YAPEX Yapı Malzemeleri , İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarında, yarışmaya katılan bütün projelerin yer aldığı sergi ve ödül töreniyle sahiplerine sunulmuştur.


Kemaliye-Tarihi çarşı projesi 2013 yılı ödülü ve gerekçeli kararı özetle şöyledir:

Kemaliye Belediyesi
Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma Projesi

Kemaliye kent merkezinde, geçmişten bu yana ticari bir odak olarak işlev görmüş, Buğday Meydanı, Hacı Ali Akın Caddesi, Mustafa Özgül Sokak ve Buğday Meydanı Sokak bölgesinin sağlıklaştırma projesidir. Tarihi çarşı bölgesi bütüncül bir şekilde ele alınarak tarihi doku ile uyumsuz ve yıpranmış durumdaki dükkân sıralarının yeniden tasarlanması ve inşası önerilmiştir. Kullanılmayan dükkânlar geleneksel ticari faaliyetlere uygun olarak işlevlendirilecek, uygulanacak tasarım çözümleriyle bir çekim noktası olarak düzenlenecek Buğday Meydanı’nın kamusal niteliği artırılacaktır. Proje alanında yapılacak müdahalelerin kente canlılık kazandırması öngörülmektedir.